O jeden most za daleko

„Mam nadzieję, że teraz wszyscy będziemy lepiej rozumieć, że te nowoczesne znaki polskiej niepodległości to drogi i mosty, które powstają czasami z kłopotami, ale jednak powstają w całej Polsce” – powiedział premier przecinając wstęgę obwodnicy w Przemyskiem, łączącej drogi krajowe nr 28 i 77.

Patrz TUTAJ

This entry was posted in Varia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.