Kaczeńce

 

Kaczeńców trąbka złota
przez zagajniki
i łąki zielone
niesie wysoki ton wiosny
górne C
rozdzwania kryształ powietrza

Z wiersza Kaczeńców trąbka złota  w: O, niebotyczna góro garów, Kraków 2004

 

kaczeńce

 

kaczeniec
– z błota wyrasta
mieszkaniec powietrza
świeży i rześki
złocisty herold
tego co lepsze

Z wiersza To dziwne światło  w: Między tym a tamtym brzegiem, Kraków 2010

This entry was posted in wiersze and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.