Rozważania przednówkowe(1): Na antypodach

Żadnej telewizji, żadnej gazety, jedynie kilkanaście wierszy…

Nie ruszymy się stąd aż nas wyniosą… Jest to oczywiście figura retoryczna, bo wokół ani żywego ducha.

_images_MIRA_KUŚ__VISB11_IMG_04582

Samotny żagiel na horyzoncie porusza w nas pamięć o przynależności do gatunku

*

_images_MIRA_KUŚ__VISB2_IMG_04772

Zostaniemy tu sami, porzuceni, porzucający

This entry was posted in Varia and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.