Moi przodkowie (1)

W związku ze 150. rocznicą Powstania Styczniowego częściej ostatnio rozmyślam o moich przodkach. Nie tylko ze względu na naszą polską historię, ale i z tego powodu, że moi pradziadowie brali czynny udział w tym Powstaniu. Była to rodzina jednej z moich babć, herbu Wadwic, rodzina ciesząca się powszechnym szacunkiem, majętna. W ramach represji popowstaniowych cały majątek został skonfiskowany a „winowajcy” wypędzeni na wschodnie rubieże. Tu, jako zubożała szlachta zagrodowa, rodzina żyła w biedzie do końca swoich dni. Bieda, niestety, jest dziedziczna i… itd.
Przywiązanie do Ojczyzny i wolności też jest dziedziczne, a bieda bywa często jego skutkiem.

Skoro jestem przy moich babciach, to wspomnę także (dzisiaj; o pozostałych przodkach innym razem) jednego z moich dziadków.

Ten w środkowym rzędzie, siedzący w centrum, z wąsami i o „wysokim czole”, to mój dziadek Franciszek Kuś senior (w odróżnieniu od mojego taty Franciszka Kusia juniora):

Dziadek Franciszek Kuś-1

 

 

 

Zdjęcie zamieszczone na stronie OSP w Kleczy Dolnej, na której to stronie znajduje się też mój wiersz pt. „Kapliczka świętego Floriana”. Kliknij TU

This entry was posted in Moi przodkowie and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Moi przodkowie (1)

  1. Pingback: 75 lat temu- wojna i ślub - Mira Kuś

  2. Pingback: 11 Listopada - sny o wolności --Mira Kuś