Biografia

Zawilec2_gajowy_wykadrowany2_cm05

 

MIRA KUŚ, ur. w Gorlicach, w rodzinie nauczycielskiej –  poetka, eseistka.

Biografia

Ukończyła fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikowała m.in. w paryskiej „Kulturze”, „Twórczości”,  „Odrze”, „Znaku”, „Więzi”, „NaGłosie” (mówionym i późniejszym, wydawanym na papierze), „Dekadzie Literackiej”, „Arcanach”, „Zeszytach Literackich”. Od 2010 roku publikuje głównie w Internecie. Przekłady jej wierszy ukazują się w prasie zagranicznej, głównie w Niemczech i USA, a także w Hiszpanii, Rosji, Macedonii, Chorwacji,Słowenii, Bułgarii, na Węgrzech i na Ukrainie oraz zostały zamieszczone w paru europejskich (Rosja, Węgry, Niemcy) i amerykańskich (USA) wyborach poetów polskich oraz poetów Europy Środkowej i Wschodniej (USA).

Jest laureatką konkursów literackich, zdobyła m.in. I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Jaszczurowy Laur” (Kraków, 1976), I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym Trzeciego Programu Polskiego Radia (ogłoszonym przez programy „Powtórka z rozrywki” i „60 minut na godzinę”), wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Janczarskiego (twórczość dla dzieci). W 2012r. otrzymała nagrodę Dzielnicy XI miasta Kraków w kategorii: Twórca.

Była redaktorką czasopisma dla dzieci „Główkolandia”, jest autorką wielu nagradzanych bajek i wierszy dla dzieci, drukowanych m.in. w „Misiu”, „Świerszczyku”, „Skarbie malucha”, „Króliczku”. Piosenki do jej tekstów śpiewają m.in. Skaldowie. Zajmuje się również krytyką literacką, a także pisuje w prasie, najczęściej na tematy związane z nauką. Jest autorką wielkiego cyklu wywiadów z polskimi uczonymi, drukowanych w „Dzienniku Polskim” oraz w czasopiśmie psychologicznym „Charaktery”. Należała do pierwszej, podziemnej „Solidarności”, nie należała i nie należy do żadnej partii politycznej. W  latach 80. podpisała jako członkini Koła Młodych przy ZLP znany list protestacyjny pisarzy polskich do władz w obronie wolności słowa.
Członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Jest wnuczką Franciszka Kusia.

Twórczość

11  zbiorów poezji:

 • Wiersze, Kraków 1978, samizdat w sześciu numerowanych egzemplarzach, okładka prof. Krystyna Wróblewska
 • Gdzieś jest ta oaza, Wyd. Literackie, Kraków 1981
 • Natura daje mi tajemne znaki, Warszawa 1988
 • Rajski pejzaż, Wyd. Suszczyński i Baran, Kraków 1995
 • Przekłady z zieleni, Wydawnictwo Plus, Kraków 2001
 • O, niebotyczna góro garów, Wydawnictwo Plus, Kraków 2004
 • Między tym a tamtym brzegiem, Collegium Columbinum, Kraków 2010
 • Beneath an Avalanche of Waking, chapbook of Mid-American Review, volume XXXI, Number 2, ISSN 0747-8895, 2011
 • Zioła i amaranty. Wybór wierszy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012
 • Żywi z Vistula River czyli Epitafia dla Przyjaciół, Znajomych, Znanych, eMKa, Kraków 2016
 • Zagubione słowa, eMKa, Kraków 2017

Wkrótce:

zbiorek żartobliwy:

 • Darcie pierza 

Wiersze w Antologiach:

 • „Sercem pisane. Wybór wierszy”. Biblioteczka repertuarowa miesięcznika „Kultura i Ty”, Warszawa 1978
 • „Drugi Krakowski Almanach Młodych”, WL, Kraków, 1980
 • „Poeta jest jak dziecko”, MAW, Warszawa 1987
 • „Wieczór jednego wiersza poetów krakowskich”, Kościół oo. Karmelitów Na Piasku, wtorek 18.października 1988; IX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie; wyd. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, Kraków 1988
 • „Od Staffa do Wojaczka Poezja polska 1939-1988, antologia, Bohdan Drozdowski i Bohdan Urbankowski, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991
 • „Shifting boarders”, Fairleigh Dickinson University, Madison, New Jersey 1993
 • „W imię miłości…” antologia wierszy miłosnych poetek polskich (Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 1995)
 • „Ambers aglow”, Host Publications, Inc, Austin, Texas 1996
 • „Snuć miłość. Antologia polskiej liryki miłosnej od XV do XX w.”, redakcja Włodzimierza Boleckiego, Świat Książki,Warszawa 1997
 • „Das Unsichtbare lieben”, Kirsten Gutge Verlag, Koln 1998
 • „Poezja i gwiazdy”, SPP Oddział Kraków, Plus, Kraków, corocznie od 1995 do 2008
 • „Krynickie Jesienie Literackie” antologia poetycka pod red.Gabrieli Matuszek,Kraków 2007
 • w:”Plamak”, bułgarska antologia poetów polskich,Sofia 2008
 • „Poezija jednannja. Wirszi z Krakowa”, Lwów, 2008
 • „Sdiełano w Polsze, wiek XX, pieriewody Andrieja Baziliewskogo”, Moskwa 2009
 • „A csend visszhangjai”, Cseby Geza, Keszthely 2010
 • “Byliśmy u Kornela”, WL, Kraków 2010
 • „Scattering the Dark”, wybór i edycja Karen Kovacik, White Pine Press, Buffalo, New York, 2016

Podręczniki szkolne:

 • w: „Słońce na stole”, podręcznik dla szkoły podstawowej III klasa, Katowice (książka została uznana za najlepszy podręcznik roku)
 • w: podręcznik instruktażowy dla nauczycieli przedszkoli

Mira Kuś jest także autorką przekładów wierszy z języka angielskiego. Tłumaczyła paru poetów amerykańskich i kanadyjskich (są to m.in. Katrin Talbot, Maja Trochimczyk, Karin Kovacik i przede wszystkim Dorothea Grossman). Część z tych tłumaczeń została pomieszczona w polskiej antologii wierszy o Chopinie ( angielski tytuł: Chopin with cherries. A tribute in verse. An anthology edited by Maja Trochimczyk), inne były drukowane w polskich periodykach literackich.
Mira Kuś była także konsultantem językowym amerykańskiej tłumaczki Karin Kovacik.

Patrz także: Kwiatki do laurki, Bibliografia, Zioła i amaranty

 

fot.KBK, Pośród gruboszy, 2017r.

 

Comments are closed.

error: Content is protected !!